Święty Walenty

KRS 0000037904
28677 Adam Syjut

Dzień chorego na padaczkę- Polskie Święto przypadające 14 lutego w Dzień Świętego Walentego. Święty Walenty jest bowiem patronem nie tylko zakochanych, ale i osób chorujących na padaczkę (epilepsję, tzw. chorobę świętego Walentego). Padaczka jest uważana za chorobę wstydliwą, a osoby, które na nią chorują za upośledzone umysłowo. W rzeczywistości nie zawsze tak jest. Wśród chorych na padaczkę są dzieci osiągające doskonałe wyniki w nauce, a mimo to proponuje im się indywidualny tok nauczania czy szkołę specjalną. Tak zaczyna się izolowanie dzieci i młodzieży od społeczeństwa.

…do poczytania

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1681317http://neuropsychologia.org/dziecieca-padaczka-nieswiadomoscihttps://www.mp.pl/pacjent/pediatria/choroby/choroby-neurologiczne/138834,padaczka-u-dzieckahttp://padaczka.pl/padaczka/wiecej-informacji/zaburzenia-napadowe-niepadaczkowe-u-dzieci

!!! Pamiętajcie, że osoby chorujące na padaczkę powinny być pod stałą opieką neurologa!!!