KRS 0000037904 28677 Adam Syjut

*** APEL O POMOC ***
W imieniu naszego syna Adama Syjut, zwracamy się kolejny raz do Państwa z prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego za rok 2021. Adaś obecnie ma 9 lat i jest szczęśliwym uczniem pierwszej klasy. Jego pasją jest informatyka – w każdej postaci 🙂 Jak również gotowanie 🙂 Jesteśmy z niego dumni. Cieszy nas ogromnie każdy jego sukces. Adaś jest fantastycznym, pogodnym i uśmiechniętym chłopcem mimo, że na co dzień zmaga się również z całościowym zaburzeniem rozwoju ze spectrum autyzmu. To powoduje, że z wielkim niepokojem patrzymy w przyszłość 😦 Nasz syn choruje również na połowicze, dziecięce porażenie mózgowe oraz padaczkę co niestety spowodowało u niego liczne zaburzenia neurorozwojowe, obejmujące szereg nieprawidłowości związanych z rozwojem ruchowym, jak i społecznym. Adam wymaga ciągłej rehabilitacji usprawniającej oraz specjalistycznych terapii logopedycznych, integracji sensorycznej i wielu innych. Walczymy o to, by nasz syn mógł kiedyś samodzielnie funkcjonować. Droga ta jest długa i niezmiernie kosztowna. Liczymy na dalszą życzliwą pomoc i wsparcie ze strony Państwa. Każda przekazana złotówka na konto naszego syna to nadzieja na wygraną w żmudnej walce o jego sprawność i samodzielność.
Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy!!!