Inny nie znaczy gorszy

*Diagnoza i terapia
W Polsce 90% dzieci wciąż czeka na diagnozę i terapię dłużej niż pół roku!
*Spektrum autyzmu to nie choroba, a inny sposób odbierania świata, myślenia.
*Według danych szacunkowych w Polsce może być około 340 tys. osób z autyzmem, z czego 80 proc. stanowią dzieci.
*Akceptacja
W szkole, na ulicy, w sklepie
osoby z autyzmem wciąż słyszą złe słowa.
*Dorosłość
Tego osoby z autyzmem i ich rodzice boją się najbardziej. Dorosłość to brak wsparcia 😦
Pamiętajmy, że osoby z autyzmem są obywatelami, tak jak my. Polska podpisała Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych, która w stosunku do osób z autyzmem w wielu punktach nie jest respektowana. Dzieci i młodzież z autyzmem mają prawnie zagwarantowaną edukację, natomiast żadnego systemowego wsparcia nie ma dla osób dorosłych. Większość z nich po ukończeniu szkoły pozostaje w domach pod opieką swoich starzejących się, bardzo zmęczonych rodziców, a potem trafia do domów pomocy społecznej, zupełnie niedostosowanych do ich potrzeb. Niewiele osób z autyzmem pracuje, bo nie mają trenerów pracy i asystentów. Nieliczne specjalistyczne placówki, odpowiednie dla osób z autyzmem, które są prowadzone przez organizacje pozarządowe, nie mają stałego finansowania.
Poszerzanie świadomości społecznej na temat autyzmu ma ogromne znaczenie. Mamy do czynienia z dramatycznym wzrostem przypadków zaburzeń ze spektrum autyzmu – w Polsce szacuje się, że jedno dziecko na 100 jest diagnozowane z tym zaburzeniem, w USA gdzie dane statystyczne są dokładniejsze, obecnie wskazuje się już na jedno na 45 urodzeń. Dlatego należy edukować o autyzmie rodziców, aby mogli zauważyć niepokojące sygnały w zachowaniu dziecka i udać się wówczas niezwłocznie do specjalisty. Pamiętajmy, że im wcześniej postawiona diagnoza i wdrożona właściwa, intensywna terapia, tym większe szanse na poprawę funkcjonowania dziecka. O autyzmie trzeba publicznie dyskutować, ponieważ to zaburzenie, które trwa całe życie, a osoby z autyzmem potrzebują wsparcia i akceptacji na każdym etapie swojego życia.
Jeśli nie wiesz, zapytaj.

***
Ruszył Ogólnopolski Telefon Autyzmu. Konsultantami są osoby ze spectrum autyzmu. Ogólnopolski Telefon Autyzmu to całkowicie bezpłatna i anonimowa forma pomocy dla osób autystycznych oraz ich rodzin. Telefon jest dostępny:
od poniedziałku do soboty
w godz. 10:00 – 18:00.
Aby skorzystać z pomocy należy zadzwonić pod numer:
333 070 180.

***