Orzeczenie o kształceniu specjalnym

KRS 0000037904
28677 Adam Syjut
W dniu dzisiejszym odbyła się wizyta u lekarza prowadzącego Adama. I tu często pojawiające się dziś pytanie… Kolejna wizyta? Po co? Dlaczego?
Otóż Adamowi kończy się orzeczenie o kształceniu specjalnym, które było wydane na czas nauki przedszkolnej. Z powodu rozpoczęcia od września edukacji w szkole podstawowej, orzeczenie musi być zaktualizowane. Zgodnie z przepisami orzeczenia wydaje się na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego albo okres kształcenia w danej szkole. Wyjątkiem są uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, dla których orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres każdego etapu edukacyjnego. Aby takie orzeczenie mogło być wydane, Adaś musi odwiedzić lekarza neurologa, który potwierdzi, że nadal cierpi na mózgowe porażenie dziecięce (uszkodzenie stałe!? ) oraz że choruje na epilepsję. Stąd właśnie badania morfologiczne. Po pierwsze Adaś już od dawna nie miał badań, a przy lekach które przyjmuje, warto skontrolować wątrobę oraz poziom kwasu walproinowego przynajmniej raz w roku. A po drugie mając badania krwi, lekarz może całościowo określić stan zdrowia pacjenta i ewentualnie zmienić leki bądź wprowadzić nowe. 26 marca czeka nas jeszcze taka sama wizyta u lekarza psychiatry w Dąbrowie Górniczej u Pani doktor Moniki Maj, która jest lekarzem Adasia od 2016 roku. Zgodnie z procedurami tylko lekarz psychiatra może wydać diagnozę autyzmu u dziecka. W dniu dzisiejszym udało nam się uzyskać zaświadczenie lekarskie od neurologa, które wraz z zaświadczeniem od fizjoterapeuty z PhysioControl+ zaświadczenie o lekarza psychiatry, przedstawimy w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Katowicach w dniu 1 kwietnia, w ten dzień odbędzie się końcowa konsultacja u pedagoga- neurologopedy 🙂 Jak dobrze pójdzie 🙂 Na początku przyszłego miesiąca odbędzie się komisja, która zbierze to wszystko w całość i wyda orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu niepełnosprawności sprzężonych 🙂 Należy pamiętać, że takie orzeczenie nie jest dla dziecka wyrokiem! Wręcz przeciwnie, takie orzeczenie jest dokumentem, który pozwala szkole na uruchomienie pełnego zakresu pomocy pedagogicznej, psychologicznej i terapeutycznej. Ponadto w razie potrzeby pozwala na uruchomienie przez szkołę dodatkowych środków publicznych, np. na zatrudnienie dodatkowego nauczyciela lub psychologa. Dzięki tej pomocy Adaś będzie miało szansę na dalszy rozwój. Tak więc jest o co walczyć 🙂