Agresja & autyzm

KRS 0000037904
28677 Adam Syjut
Pamiętaj nie jestem złośliwy!
Jednym z większych problemów z jakim muszą zmierzyć się rodzice wychowujący dzieci z autyzmem jest agresja. To właśnie rodzice jako pierwsi, pragną za wszelką cenę pomóc dziecku 😦 Rzeczywistość często powoduje u nich bezsilność, bezradność oraz wielkie rozczarowanie. Agresja, z którą mają do czynienia, często wymierzona jest w stosunku do nich. Przykre, ale niestety często spotykane. Należy unikać w tym przypadku szufladkowania, gdyż nie wszystkie osoby autystyczne przejawiają tego typu problemy. U tych, u których obserwuje się agresję, wynika ona głównie z nieumiejętności komunikowania się z otoczeniem. Często umiejętności społeczne osoby z autyzmem są niewystarczające. Wynika to np. z powodu chorób współistniejących. Autysta, nie umiejąc wyrazić swoich uczuć, potrzeb, lęków, może wpadać w szał, używać krzyku, agresji fizycznej lub samookaleczenia. Zachowania niepożądane mogą przejawiać się w formie plucia, szczypania siebie i innych, bicia, kopania, niszczenie zabawek i innych przedmiotów. Ważna jest obserwacja dziecka. Analiza sytuacji, w których agresja się pojawia. Często osoby, które na codzień przebywają z osobą u której występują napady agresji, są w stanie wyczuć kiedy zbliża się napad. To co najważniejsze!!! Należy pamiętać, że te zachowania nie wynikają z charakteru dziecka, z jego złośliwości, bądź złego wychowania. Często wynika to z problemu dopasowania się do grupy, braku umiejętności radzenia sobie z emocjami, z brakiem możliwości wyrażenia swoich potrzeb, uczyć i myśli. Czasem wynika to z faktu, że dziecko u którego obserwuje się niewłaściwe zachowania, zdaje sobie już sprawę ze swojej „inności”. Gdy mamy do czynienia z tego typu problemami należy przede wszystkim pomóc dziecku. Zapewniając mu odpowiednią terapię psychologiczno- pedagogiczną oraz treningi umiejętności społecznych. Terapia bowiem jest pewnego rodzaju ,,lekarstwem” na wyciszenie niewłaściwych zachowań agresywnych u dzieci zmagających się z zaburzeniami ze spectrum autyzmu. Pamiętaj! Nie należy ukrywać tego problemu, rozmawiaj z terapeutami i korzystaj z doświadczeń innych rodziców.
Zachowania agresywne bywają powodem odrzucenia naszego dziecka przez społeczeństwo.