Nasz patron Święty Walenty

KRS 0000037904
28677 Adam Syjut

Dzień chorego na padaczkę- Polskie Święto przypadające 14 lutego w Dzień Świętego Walentego. Święty Walenty jest bowiem patronem nie tylko zakochanych, ale i osób chorujących na padaczkę (epilepsję, tzw. chorobę świętego Walentego).

Padaczka jest uważana za chorobę wstydliwą, a osoby, które na nią chorują za upośledzone umysłowo. W rzeczywistości nie zawsze tak jest. Wśród chorych na padaczkę są dzieci osiągające doskonałe wyniki w nauce, a mimo to proponuje im się indywidualny tok nauczania czy szkołę specjalną. Tak zaczyna się izolowanie dzieci i młodzieży od społeczeństwa.

Do poczytania!!!

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/1681317
https://zdrowie.pap.pl/wywiad/byc-zdrowym/padaczka-u-dzieci-nie-zawsze-drgawki
http://neuropsychologia.org/dziecieca-padaczka-nieswiadomosci
https://www.mp.pl/pacjent/pediatria/choroby/choroby-neurologiczne/138834,padaczka-u-dziecka
http://padaczka.pl/padaczka/wiecej-informacji/zaburzenia-napadowe-niepadaczkowe-u-dzieci
http://www.padaczka.pl

!!! Pamiętajcie, że osoby chorujące na padaczkę powinny być pod stałą opieką neurologa!!!