ŚWIATOWY DZIEŃ MÓZGOWEGO Porażenia Dziecięcego ŚWIECIMY SIĘ NA ZIELONO :-)

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Porażenia mózgowego. MPDz jest wynikiem uszkodzenia centralnego układu nerwowego. Przyczyny takiego stanu są wieloczynnikowe, jednak w pierwszej kolejności wymienia się wcześniactwo i niedotlenienie płodu, które często jest wynikiem nieprawidłowo przeprowadzonej akcji porodowej. Dziecięce porażenie mózgowe nie jest zakaźne ani dziedziczne!!! Jednak jest chorobą nieuleczalną. Wiele objawów można łagodzić poprzez regularną fizykoterapię wprowadzoną zaraz po rozpoznaniu MPD. Konieczne jest również leczenie ortopedyczne, farmakologiczne (w przypadku padaczki), leczenie okulistyczne, laryngologiczne, logopedyczne.