Wybór szkoły podstawowej. Nasza niepełnosprawność.

KRS 0000037904
28677 Adam Syjut
Adaś jest w tej chwili na rehabilitacji. Dzielnie ćwiczy SAM 🙂 Koszt wizyty 110 zł/h pokrywany jest również z 1% podatku 🙂 Wczoraj tak jak pisałam odbyła się wizyta u naszego lekarza prowadzącego. Pani neurolog dokładnie omówiła z nami wyniki testów ADOS-2 i Stanford Binet 5. Nie jest tajemnicą, że Adaś posiada orzeczenie o niepełnosprawności sprzężonej. Niepełnosprawność dotyczy Mózgowego Porażenia Dziecięcego, autyzmu, afazji oraz padaczki. Test ADOS-2 miał wykazać czy u Adasia występują cechy ze spectrum autyzmu oraz określić ich wpływ i nasilenie na zachowanie w trakcie wykonywania różnych czynności w życiu codziennym. Podczas m.in.: zabawy, nawiązaniu relacji z terapeutą, komunikacji. Test ADOS-2 miał również wskazać, co na dzień dzisiejszy jest kluczową przeszkodą w dalszym rozwoju Adasia. Czy jest to właśnie autyzm, który może być następstwem przebytej choroby w okresie noworodkowym tj. zapalenie opon mózgowo- rdzeniowych. Czy też największym problemem mogą być zaburzenia neurologiczne wynikające z mózgowego porażenia dziecięcego, a może choroba przewlekła jaką jest padaczka? Okazało się że wynik testu ADOS-2 przedstawia książkowe zaburzenia ze spectrum autyzmu. Wyniki wykazały również nasilające się i narastające problemy z opanowaniem złych emocji, z samoregulacją. Co często kończyło się złością, a nawet agresją skierowaną przeciwko drugiej osobie. Mówi się, że przy epilepsji lekarze niechętnie wypisują leki uspokajające. Często słyszałam, że dodatkowe leki mogą opóźnić dalszy rozwój, mogą doprowadzić do postępującej nadwagi, mogą mieć zły wpływ na koncentrację. To wszystko jest prawda. Ale prawdą jest również to, że każde dziecko oprócz nauczyciela, warunków lokalowych itd. potrzebuje poczucia bezpieczeństwa i wewnętrznego spokoju oraz koncentracji na odpowiednim poziomie. Wieczna złość i agresja, natręctwa, nadwrażliwości różnego pochodzenia niestety uniemożliwiają przyswajanie nowych umiejętności. Tak właśnie przedstawiona sytuacja plus opinia psychologiczno- pedagogiczna pozwoliła na przepisanie odpowiedniego leku, który ma współgrać z przyjmowanymi lekami na epilepsję. Jesteśmy w stałym kontakcie telefonicznym z naszym lekarzem, który w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów udzieli mam pomocy.  Nasza Pani doktor widząc wyniki drugiego testu Stanford-Binet 5 była bardzo pozytywnie zaskoczona. Ponoć jest bardzo trudny. Często sprawia trudności dzieciom w normie intelektualnej. Stwierdziła, że wynik byłby znacznie wyższy jakby nie zaburzenia koncentracji. Dlatego podaż leku jest jak najbardziej zasadna. Omówiłyśmy temat dalszej nauki. Z pewnością w tym roku zakończymy naukę przedszkolną 😦 😦 😦
Pani doktor podkreśliła, że Adaś jest świetnie „wyprowadzony” i można spróbować wysłać go do szkoły podstawowej publicznej. Warunkiem są nieliczne klasy plus dodatkowo nauczyciel wspomagający. Potwierdziło się to co mówiono mi w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Tychach, a mianowicie, że każdy rok „dobrego” wzorca zachowania dzieci zdrowych jest na wagę złota. Natomiast musimy liczyć się z tym, że w klasie 4, gdy pojawiają się przedmioty typu przyroda, historia i inne, Adaś będzie musiał zmienić szkołę na specjalną. Z pewnością nie poradzi sobie z ilością materiału i z krótkim czasem na jego przyswojenie. Teraz priorytetem jest znalezienie odpowiedniej szkoły podstawowej. Adaś obecnie ma rejonizację w Szkole Podstawowej nr 7 w Tychach, ale szkoła jest masowa i niestety nieodpowiednia dla Adama. Szukamy więc innej placówki, gdzie o przyjęciu będzie decydował Dyrektor. Może to i dobrze… Nie mam zamiaru nic ukrywać… Przedstawię sytuację bez upiększania i ukrywania problemów mojego dziecka. Chcę być w porządku. Chciałbym aby ktoś z pełną odpowiedzialnością zaopiekował się moim dzieckiem z założeniem, że za 2/3 lata odejdziemy 😦 Przede mną niezłe tournee po okolicznych szkołach i trudny wybór. Szkoła podstawowa publiczna i po 2/3 latach przeniesienie do kolejnej szkoły specjalnej, czy może od razu szkoła specjalna odpowiednio przystosowana dla dzieci zmagających się ze spectrum autyzmu??? Nie ma tu łatwych rozwiązań. Adaś jest w tej chwili najważniejszy. Decydując o jego przyszłości muszę mieć pewność, że będzie bezpieczny i mój wybór go nie skrzywdzi…