Wielka Akcja Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”- „I Ty możesz podarować swój 1% podatku”

APEL O POMOC
Zwracamy się kolejny raz do Państwa z prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego za rok 2019 w imieniu naszego cudownego syna Adasia Syjut – urodzonego przedwcześnie w 36 tygodniu ciąży. Adaś obecnie ma 7 lat. U syna zdiagnozowano połowicze dziecięce porażenie mózgowe, co niestety spowodowało liczne zaburzenia neurorozwojowe, obejmujące szereg nieprawidłowości związanych z rozwojem ruchowym, jak i społecznym. Adaś ma ogromne problemy z komunikacją, nie potrafi budować zdań, ma problemy z przyswajaniem nowych słów. Choroba, którą Adaś przeżył, spowodowała również całościowe zaburzenie rozwoju ze spectrum autyzmu. Nasz syn wymaga ciągłej rehabilitacji usprawniającej oraz specjalistycznych terapii logopedycznych, integracji sensorycznej i wielu innych. Walczymy o to, by nasz syn mógł kiedyś samodzielnie funkcjonować. Droga ta jest długa i niezmiernie kosztowna. Liczymy na dalszą życzliwą pomoc i wsparcie ze strony Państwa. Każda przekazana złotówka na konto naszego syna to nadzieja na wygraną w żmudnej walce o jego sprawność i samodzielność.
Za wszelką pomoc serdecznie dziękujemy!!!