PRZEKAŻ 1% PODATKU NA LECZENIE I REHABILITACJĘ ADASIA. BARDZO LICZYMY NA TWOJĄ POMOC. WYSTARCZY, ŻE WPISZESZ W PIT KRS 0000037904 CEL SZCZEGÓŁOWY 28677 Adam Syjut DZIĘKUJEMY !!!

ADAŚAPEL O POMOC
Zwracamy się kolejny raz do Państwa z prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego za rok 2017 w imieniu naszego cudownego syna Adasia Syjut – urodzonego przedwcześnie w 36 tygodniu ciąży. Adaś obecnie ma 5 lat. U syna zdiagnozowano połowicze dziecięce porażenie mózgowe, co niestety spowodowało liczne zaburzenia neurorozwojowe, obejmujące szereg nieprawidłowości związanych z rozwojem ruchowym, jak i społecznym. Adaś ma ogromne problemy z komunikacją, nie potrafi budować zdań, ma problemy z przyswajaniem nowych słów. Choroba, którą Adaś przeżył, spowodowała również całościowe zaburzenie rozwoju ze spectrum autyzmu. Nasz syn wymaga ciągłej rehabilitacji usprawniającej oraz specjalistycznych terapii logopedycznych, integracji sensorycznej i wielu innych. Walczymy o to, by nasz syn mógł kiedyś samodzielnie funkcjonować. Droga ta jest długa i niezmiernie kosztowna. Liczymy na dalszą życzliwą pomoc i wsparcie ze strony Państwa. Każda przekazana złotówka na konto naszego syna to nadzieja na wygraną w żmudnej walce o jego sprawność i samodzielność.

Prosimy o przekazanie naszego apelu jak największej liczbie osób, gdyż każda zebrana przez nas złotówka jest na wagę złota.

Za wszelką pomoc dziękujemy z całego serca !!!