Integracja sensoryczna, kontakt wzrokowy, skupianie wzroku po stymulacji przedsionkowej, fiksacja wzroku